Lets Chat: 0878 87 88 01

Връзката между потребителска пътека и CPA

В този епизод, Алекс изследва влиянието на фунията за онлайн покупки върху цената на придобиване (CPA), която постигаме от различни рекламни платформи.