Lets Chat: 0878 87 88 01

Представяне на услугата

С развитието на дигиталните технологии възможностите за онлайн реклама стават все повече. Това създава трудности при анализа на данните, защото обикновено отчитането по канали е изолирано за всеки отделен канал. Рядко брандовете разполагат с платформи, които да консолидират всички данни на едно място. Google Data Studio е решение на този проблем. Data Studio позволява да бъдат свързани платформи от всякакъв тип (Facebook, Instagram, Google ads, DV360, ad form, Gemius, MailChimp, CRM платформи, ERP платформи и много други източници на данни), благодарение на което да се създаде един цялостен и консолидиран отчет за представянето на всички рекламни активности. Нашият екип може да Ви помогне за свързването на тези платформи с Data Studio и създаването на нужните отчети и dashboards, които да представят данните по най-ефективния начин според нуждите на аудиторията (инвеститори, маркетинг специалисти, бизнес развитие и др.)
 

Услуги

 
  • Имплементиране на нужната инфраструктура за събиране на данни (data collection);
  • Свързване на платформите със Google Data Studio;
  • Създаване на калкулирани метрики според KPI-те и нуждите на клиента;
  • Създаване на къстъм dashboards според нуждите на клиента;
  • Създаване на къстъм отчети според нуждите на клиента;