Lets Chat: 0878 87 88 01

Представяне на услугата

През последното десетилетие директното купуване на дигитален инвентар претърпя огромна трансформация на световно ниво.  Според престижното издание eMarketer през 2019 - 84% от целия дигитален бюджет е инвестиран през “programmatic” платформи, а процентът на директно купува намалява драстично със всяка следваща година. Една от основните причини за тази промяна е, че програматик платформите и в частност DSP платформите позволяват на брандовете да инвестират своят бюджет по-ефективно чрез различни опции за таргетиране като ремаркетинг, сходни аудитории, демография и интереси. Това прави и резултатите много по-добри защото от традиционно „upper funnel” канал благодарение на новите опции за таргетиране клиентите могат да взаимодейства и с потребители на ниво “mid-funnel”.
Ако трябва да направим аналог с традиционните похвати където проучването се прави през платформи като Gemius, и предоставя на маркетолозите процент на съвпадение с целевата аудитория за конкретна медия. Основният проблем идва при реализацията на самата кампания защото няма абсолютно никакъв механизъм за да се изолира точно групата която е нужна на бранда а шансовете да бъдат уцели точно тези потребители намалява допълнително от факта, че често ротацията която се закупува е между 10-15% за кратък период от време.
С оглед на написаното по-горе екипът на Advertise от началото на 2019 взе генерално решение да извършва цялото купуване на дисплейна реклама през DSP. Това ни позволява да инвестираме бюджетите на нашите клиенти много по-ефективно и да постигнем техните рекламни KPIs.


Услуги

 
  • Медия планиране;
  • Осъществяване на директни сделки (direct deal) за закупуване на инвентар чрез DSP;
  • Закупуване на рекламен инвентар от световните Ad Exchanges;
  • Мениджмънт на DSP кампании;
  • Рекламно сервиране;