Lets Chat: 0878 87 88 01

Създаване на custom метрики във Facebook Ads Manager

Създаване на custom метрики във Facebook Ads Manager
Ако и вие като нас си имате едни специални метрики, които искате да виждате постоянно в своя рекламен акаунт, но Facebook Ads не разполага с тях, то в тази статия ще ви покажем как да си създадете сами custom метрики.
Влизайки в своя рекламен акаунт, можем да видим различни статистики за нашите реклами, в зависимост от изгледа, който сме избрали - можем да използваме предефинираните изгледи от Facebook като Performance, Delivery, Engagement и др., използвайки dropdown менюто Columns. Можем да получим и по-подробна разбивка на данните от рекламите ни, използвайки dropdown менюто - Breakdown.Въпреки, че Facebook ни предоставя наготово много метрики, в нашата практика често ни се налагат и други измервания, които не съществуват в платформата като готова метрика. Такава например е метриката Effective Revenue Share или ERS, с която в нашата агенция често измерваме ефективността от нашите пърформънс кампании. ERS- ът показва каква част от генерирания оборот е погълната от рекламата. Във вид на уравнение, използвайки понятията на Facebook, ERS-ът изглежда така:
(Amount Spent / Website Purchases Conversion Value) * 100
Как да създадете такава метрика в вашия Facebook отчет? Просто следвайте стъпките по-долу:

1.Кликате върху dropdown менюто Columns  и избирате Customize Columns:


2.До полето за търсене избирате “Create Custom Metric”

3. Въвеждате име на метриката, която искате да създадете, както и нейния формат
- ако е в проценти, то няма нужда да добавяте ръчно във формулата “*100”, просто избирате проценти и Facebook прави това автоматично.:4. Въвеждате формулата за метриката, която ви интересува:


5. Избирате кой искате да има достъп до тази метрика - само вие или всички, които имат достъп до бизнес мениджъра ви:6.Натискате бутона Apply и .. воала! Новата ви метрика е създадена и вече можете да я виждате за всяка от вашите реклами :)