Lets Chat: 0878 87 88 01

Представяне на услугата

Няма рекламен канал, който да постигне успехи за Вашия бизнес ако преди това не сте инвестирали време и средства за да изградите правилната инфраструктура, която да бъде фундамент на Вашата стратегия. Също така е от определящо значение, какъв ще бъде цялостния Ви подход за постигане на рекламните цели или с други думи, каквa е Вашата цялостна дигитална стратегия и визия.

Благодарение на дългогодишния ни опит ние от дигитална агенция Advertise създадохме уникална матрица която използваме във всеки един проект наречена ASP Matrix.


За да постигнем целите на нашите клиенти винаги фокусираме усилията си в 3 основни насоки, базирани на нашата ASP матрица. Те са следните:
  • Качество на сайта и целевите страници – това е ключов елемент за успеха на кампаниите. Страниците, които използваме трябва да бъдат максимално удобни за потребителите, така че да постигат добър процент на реализация.
  • Качество на продуктите – тук говорим за правилното дигитализиране на офлайн продуктите в онлайн медиите.
  • Качество на кампаниите – кампаниите в различните медии да използват утвърдените добри практики на пазара и най-новите технологии.
Важно е да споменем, че тук сайтът и продуктът имат 90% тежест за това до каква степен ще бъдат постигнати нашите цели.
 

Улсуги

 
  • Изграждане на инфраструктура за успешен интернет маркетинг;
  • Изграждане на решения за измерване на резултатите;
  • UX/ CRO оптимизация на бранд асетите;
  • Дигитализация на продукти и услуги;
  • Изграждане на дигитална стратегия;