Lets Chat: 0878 87 88 01

Настройване на referral exclusions в Google Analytics


Лекция на тема "Настройване на referral трафик в Google Analytics" с Александър Георгиев - CEO на дигитална агенция Advertise, който разказва как да настройваме referral exclusions в Google Analytics, така че да виждаме по-точни данни за трафика в нашия GA акаунт.